Magi

San Magi

Född 2012


e. San Amour ue. Magini


Magi är Moas tävlingshäst och kom sommaren 2021. Han är en väldigt fin häst som rör sig trevligt! Tillsammans har de fina resultat i Msv:B5 och fortsätter träna för kommande klasser.